Định hướng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2017
Ngày đăng: 09/03/2016

Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2017 cần căn cứ vào các nội dung theo từng lĩnh vực cụ thể.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat