Trả lời ý kiến cử tri
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Giang
Ngày đăng: 08/01/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 12797/VPCP-QHĐP ngày 30/11/2017, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
Ngày đăng: 29/12/2017

1. Cử tri huyện Lục Nam đề nghị: Hoàn thiện hệ thống thoát nước đường 293, đoạn qua thôn Bãi Cả, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam.
Trả lời kiến nghị cử tri về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Ngày đăng: 27/12/2017

1. Cử tri đề nghị: UBND tỉnh cho tiếp tục tuyển dụng thêm giáo viên Tiếng Anh, đảm bảo đến năm 2020 có đủ số lượng theo kế hoạch đã đề ra, phù hợp với Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh.
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Ngày đăng: 26/12/2017

1. Cử tri đề nghị: UBND tỉnh quan tâm đến công tác đo đạc, cắm mốc đất rừng để phân định đất rừng giữa khu bảo tồn với các tổ chức, cá nhân khác để tránh việc tranh chấp xâm lấn. Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận giao đất, giao rừng cho người dân để các diện tích rừng “có chủ”.
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri về lĩnh vực Nông nghiệp – Nông thôn
Ngày đăng: 19/12/2017

1. Cử tri đề nghị: UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ các Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất được tiếp cận với các Công ty, doanh nghiệp lớn trong nước và ngoài nước để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Trả lời kiến nghị trùng tu, sửa chữa khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt
Ngày đăng: 15/12/2017

1. Cử tri thôn Đông, thị trấn Bích Động huyện Việt Yên đề nghị: UBND tỉnh có kế hoạch trùng tu, sửa chữa khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Đình Đông vì hiện nay khu di tích này đã bị xuống cấp.
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri về Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Ngày đăng: 15/12/2017

1. Cử tri huyện Sơn Động đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm xem xét công nhận các điểm di tích lịch sử thuộc địa bàn huyện khi đã đủ hồ sơ, tờ trình để địa phương có kế hoạch tôn tạo, bảo tồn.
Trả lời về chế độ, chính sách đối với các xã khó khăn thuộc chương trình 135
Ngày đăng: 15/12/2017

1. Cử tri huyện Yên Thế đề nghị: UBND tỉnh có chính sách cho cán bộ không chuyên trách, hợp đồng, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản các xã khó khăn thuộc chương trình 135 được hưởng phụ cấp vùng khó khăn như cán bộ, công chức, viên chức (thêm 70%); có chế độ hỗ trợ phụ cấp cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo việc chuyển, xếp ngạch bậc, cho các cán bộ ngành giáo dục đã hoàn thành chương trình đào tạo nhiều năm chưa được hưởng lương theo bằng cấp được đào tạo.
Trả lời cử tri về kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Ngày đăng: 14/12/2017

1. Cử tri thành phố Bắc Giang phản ánh: Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở phường, xã 02 triệu/năm và Ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố 03 triệu/năm, không đảm bảo tổ chức các hoạt động, đề nghị xem xét nâng lên 5 triệu/năm. Đề nghị xem xét bố trí kinh phí cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội cho MTTQ các xã, phường, thị trấn theo Thông tư 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri về Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
Ngày đăng: 14/12/2017

1. Cử tri xã Mỹ Thái huyện Lạng Giang đề nghị: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát các đối tượng làm hồ sơ giả để hưởng chế độ thương binh, người nhiễm chất độc hóa học và có biện pháp xử lý cương quyết đối với những đối tượng này.
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri về Lĩnh vực pháp chế
Ngày đăng: 14/12/2017

1. Cử tri các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Tân Yên, Yên Dũng phản ánh: Đề nghị các ngành chức năng xem xét xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy trên các tuyến đường Quốc lộ 279, Quốc lộ 31, Quốc lộ 17 và các tuyến Đường tỉnh đi qua địa bàn huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Tân Yên, Yên Dũng gây mất an toàn giao thông và là nguyên nhân làm xuống cấp hạ tầng giao thông, hỏng các tuyến đường này.
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri về xây dựng một số công trình giao thông
Ngày đăng: 04/12/2017

1. Cử tri huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Tân Yên phản ánh: Quốc lộ 37, đoạn đường thuộc địa phận xã Tự Lạn; đoạn đường từ ngã tư Buộm đến Kép; đoạn đường khu vực ngã ba Trại Cờ xuống cấp nghiêm trọng, không có rãnh thoát nước hai bên. Quốc lộ 17 đoạn giáp ranh giữa Quế Nham với thành phố Bắc Giang cống hẹp, rãnh dọc tắc. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các đoạn đường Quốc lộ 37, Quốc lộ 17 nêu trên.
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri về lĩnh vực Kinh tế và Ngân sách
Ngày đăng: 04/12/2017

1. Cử tri xã Lan Giới và một số xã huyện Tân Yên phản ánh: Đầu năm 2017, UBND các xã đã bố trí được kinh phí và có văn bản đề nghị cho mua sắm máy vi tính và các thiết bị văn phòng vì trang thiết bị phục vụ cho hoạt động điều hành của chính quyền các xã đã xuống cấp nhưng đến nay thủ tục đấu thầu mua sắm vẫn chưa được thực hiện, ảnh hưởng đến công việc ở cơ sở. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính sớm xem xét giải quyết.
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
Ngày đăng: 29/11/2017

1. Cử tri huyện Hiệp Hòa phản ánh: Đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg; trợ cấp một lần cho các đối tượng là cán bộ Lão thành cách mạng, Tiền khởi nghĩa... đã nhận được quyết định của Sở Lao động-TB&XH nhưng vẫn chưa nhận được tiền chi trả. Đề nghị Sở Lao động-TB&XH chi trả sớm cho các đối tượng đã được nhận quyết định thụ hưởng.
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri về lĩnh vực pháp chế
Ngày đăng: 27/11/2017

1. Cử tri huyện Lục Nam đề nghị: UBND tỉnh xem xét, quy định nhiệm kỳ trưởng, phó thôn thống nhất với nhiệm kỳ đại hội chi bộ để thuận tiện cho công tác bố trí cán bộ.
Trả lời kiến nghị cử tri về lĩnh vực văn hóa - xã hội
Ngày đăng: 16/11/2017

1. Cử tri xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên phản ánh: Xã Việt Ngọc là nơi có đồn Trị Cụ (Di tích còn lại thời chống Pháp) nằm trong khu vực ATK Hiệp Hòa, nhưng lại không được hưởng các chế độ của khu vực ATK như một số xã của Hiệp Hòa. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét để đưa khu vực thuộc xã Việt Ngọc hiện đang còn di tích trên vào khu vực ATK Hiệp Hòa.
Trả lời ý kiến cử tri về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngày đăng: 15/11/2017

1. Cử tri đề nghị: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm và tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành.
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri về lĩnh vực giáo dục
Ngày đăng: 14/11/2017

1. Cử tri đề nghị: Bố trí ngân sách hợp lý, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non theo lộ trình đã đề ra, nhất là ở địa bàn quanh các khu công nghiệp.
Trả lời ý kiến cử tri về chế độ chính sách cho người có công
Ngày đăng: 13/11/2017

1. Cử tri đề nghị: Thực hiện tốt chính sách đối với các đối tượng xã hội và chế độ đối với người có công, đi đôi với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri về lĩnh vực pháp chế
Ngày đăng: 08/11/2017

1. Cử tri các huyện Việt Yên, Tân Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế và thành phố Bắc Giang đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo việc thi tuyển, điều động, luân chuyển công chức, viên chức ngành giáo dục sớm hơn để đảm bảo cho các nhà trường chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch cho năm học; bố trí cân đối tỷ lệ giáo viên phù hợp cho các trường.
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat