Trợ giúp pháp lý
Thành lập Văn phòng công chứng Hoàng Thị Hồng Nga
Ngày đăng: 13/07/2018

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Hoàng Thị Hồng Nga.
Thành lập Văn phòng công chứng Hoàng Anh Đào
Ngày đăng: 15/05/2018

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng công chứng Hoàng Anh Đào.
Mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý 2017
Ngày đăng: 19/01/2018

Từ ngày 01/01/2018, Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 chính thức có hiệu lực pháp luật. Nếu như Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 quy định chỉ có 06 đối tượng được hưởng quyền trợ giúp pháp lý thì Luật TGPL 2017 đã mở rộng lên 14 đối tượng được quy định tại Điều 7 của Luật.
Thành lập Văn phòng công chứng Yên Dũng
Ngày đăng: 31/10/2017

Ngày 27/10/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Yên Dũng.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Bắc Giang
Ngày đăng: 01/06/2017

Địa chỉ cơ quan: Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang; Điện thoại : 02043 852 668; Email: trungtamtgpl_stp@bacgiang.gov.vn

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat