Kinh tế
Tập trung cao trong việc giao đất ở và kinh doanh dịch vụ
Số lần xem: 345            Ngày đăng: 11/03/2019

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà trong buổi làm việc sáng ngày 11/3 với các huyện: Việt Yên, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang về kết quả giao đất ở và kinh doanh dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp Nhà nước thu hồi để làm các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh cùng tham dự buổi làm việc.

Để góp phần ổn định đời sống cho người dân có đất nông nghiệp thu hồi, phát triển công nghiệp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chủ trương, chính sách về giao đất ở và kinh doanh dịch vụ cho người dân bị thu hồi đất xây dựng khu, cụm công nghiệp. Việc thực hiện chính sách giao đất ở và kinh doanh dịch vụ cho nhân dân đã được tăng cường chỉ đạo tập trung thực hiện. Do đó đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: Huyện Việt Yên đã gắp thăm và có quyết định giao đất được 3.949 lô; huyện Yên Dũng được 610 lô; thành phố Bắc Giang được 23 lô.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số khu đất dịch vụ tiến độ triển khai các công việc còn chậm, kết quả thấp. Cụ thể tại huyện Việt Yên còn 01 khu chưa được thực hiện giải phóng mặt bằng tại thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh; 02 khu đang thực hiện với số lượng hộ còn lại tương đối lớn (xã Quang Châu và thôn My Điền, xã Hoàng Ninh). Ngoài ra còn một số khu đất dịch vụ chưa hoàn thiện hạ tầng, nhất là hạng mục điện, nước.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã thảo luận, đánh giá về những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Nguyên nhân chỉ ra đó là do số lượng hộ có đất Nhà nước thu hồi lớn của nhiều dự án và kéo dài trong nhiều năm; hầu hết các trường hợp UBND xã đã tự cắt ghép, không theo quy trình thống nhất gây khó khăn trong việc kiểm soát các đối tượng đủ điều kiện, đủ diện tích để gắp. Ngoài ra, diện tích các hộ xét ghép có trường hợp không đúng với diện tích thu hồi của mình, tự mua bán chuyển nhượng cho nhau không có sự hướng dẫn của cơ quan nhà nước…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá các huyện, thành phố, đặc biệt là huyện Việt Yên đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách giao đất. Tuy nhiên tính tập trung của các huyện, thành phố chưa cao, cần rút kinh nghiệm trong việc phân công thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố thống nhất về nhận thức, tập trung giải quyết tồn tại, vướng mắc theo các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành. Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện công tác GPMB khu đất dịch vụ; hoàn thiện các hạng mục công trình hạ tầng đảm bảo đủ điều kiện giao đất cho nhân dân.

Các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch, thời gian thực hiện các nội dung công việc cụ thể, chi tiết nhằm huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ giao đất ở và kinh doanh dịch vụ cho nhân dân. Kế hoạch gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo thường trực UBND tỉnh./.

Hoàng Hà
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat