Chỉ đạo điều hành
Nâng cao hiệu quả khai thác các công trình nước sạch nông thôn
Số lần xem: 1413            Ngày đăng: 19/02/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu một số sở, ngành liên quan, UBND các huyện, các trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các đơn vị quản lý, khai thác công trình cấp nước tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường đầu tư, nâng cấp các công trình cấp nước sạch. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT đôn đốc các huyện trong việc thực hiện ký kết hợp đồng quản lý, khai thác công trình đối với các công trình do doanh nghiệp quản lý và việc phê duyệt giá bán nước. Kiên quyết xử lý hoặc tham mưu, đề xuất thực hiện thanh tra đối với các công trình đã bàn giao nhưng hoạt động kém hiệu quả để làm căn cứ thu hồi công trình. Kiểm tra, rà soát, yêu cầu các đơn vị quản lý công trình có biện pháp khắc phục, xử lý đối với những công trình có chất lượng nước kém và thực hiện nghiêm việc kiểm tra chất lượng nước.

Sở Tài chính thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý phần vốn của nhà nước đầu tư vào các dự án, công trình từ khi đầu tư xây dựng và trong quá trình vận hành, khai thác. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố thông tin kêu gọi doanh nghiệp nhận quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh theo hướng lựa chọn doanh nghiệp theo nhóm các công trình trong một vùng, khu vực (xã, liên xã, huyện).

UBND các huyện thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực nước sạch nông thôn tại địa phương, bảo đảm công trình hoạt động cấp nước được liên tục, bảo vệ môi trường bền vững. Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tham gia sử dụng nước sạch. Chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho các đơn vị quản lý vận hành khai thác trong quá trình đầu tư, quản lý, khai thác công trình.

Đồng thời chủ động sửa chữa, nâng cấp một số công trình không hoạt động (còn khả năng khai thác), hoạt động kém hiệu quả để khôi phục cấp nước cho nhân dân. Quan tâm, chú trọng công tác nước sạch nông thôn, gắn quy hoạch cấp nước với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác để làm căn cứ tổ chức quản lý và có các biện pháp đảm bảo nguồn nước cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững và lâu dài.

Xem chi tiết văn bản tại đây:

Trâm Anh
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat