Chính trị
Bắc Giang tăng cường công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
Số lần xem: 381            Ngày đăng: 12/10/2017

Sáng ngày 12/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở, ban, ngành tỉnh và UBND một số huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: BGP/Nguyễn An.

Thời gian qua, xác định công tác giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp nên sau khi nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã khẩn trương xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu giải quyết, trả lời theo đúng thẩm quyền.

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương theo nhiệm vụ được giao, tham mưu nội dung để Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cử tri đầy đủ, kịp thời.

Thông qua việc tiếp thu, trả lời và thực hiện các nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã có điều kiện tiếp tục xem xét, rà soát lại công tác của mình; khắc phục được những tồn tại, hạn chế và tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến đời sống và sản xuất của nhân dân; bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường; đã đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn mà cử tri kiến nghị như: đất đai, thủ tục hành chính, khai thác tài nguyên... Trong quá trình giải quyết, những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng trên cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Công tác tiếp nhận, tiếp thu, trả lời và giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; nhiều ý kiến được giải quyết trực tiếp tại cơ sở, góp phần củng cố lòng tin của cử tri. Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được báo cáo, giải trình tại kỳ họp HĐND tỉnh và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi đến cử tri và nhận được sự đồng tình cao.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả và những tồn tại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn nhấn mạnh, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cần xác định công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, cần quán triệt tinh thần trách nhiệm cao trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào đề cương phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri của HĐND tỉnh, tiến hành rà soát, phân loại các ý kiến, kiến nghị theo mảng, lĩnh vực cụ thể, đúng quy định. Đồng thời tập trung giải quyết kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền, chủ động thông tin tới cử tri những vấn đề không thuộc thẩm quyền và đề xuất kiến nghị đối với cơ quan cấp trên phương án giải quyết. Các nội dung đã trả lời cử tri thuộc thẩm quyền của các cơ quan, địa phương sẽ được kiểm tra lại trong thực tế nhằm bảo đảm việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đi vào thực chất, tránh hình thức, đối phó...

Văn phòng UBND tỉnh chủ động đôn đốc tiến độ giải quyết của các ngành, địa phương về ý kiến, kiến nghị của cử tri; rà soát, tổng hợp phân loại các nội dung theo lĩnh vực, tính chất, tiến độ bảo đảm cụ thể, khoa học, rõ trách nhiệm. Chủ động đề xuất phương án theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị được kịp thời, đúng quy định./.

Nguyễn An
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat