Chỉ đạo điều hành
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 9/2017
Số lần xem: 725            Ngày đăng: 04/10/2017

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017; tăng cường biện pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 9/2017.

Ảnh minh họa: BGP

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông; Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu đến 30/9/2017 phải hoàn thành giải ngân trên 30% số vốn ngân sách Trung ương và đến 31/12/2017 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2017 đã được giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư dự án triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yểu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017.

Đối với các dự án đến nay giải ngân đạt dưới 30% (trừ các dự án thuộc 02 Chương trình MTQG hoặc các dự án mới được giao vốn bổ sung trong năm), các chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch thực hiện và giải ngân chi tiết đến ngày 30/9/2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chậm tiến độ, chậm giải ngân dẫn đến dự án không được bố trí tiếp kế hoạch vốn năm 2018 hoặc bị thu hồi vốn về ngân sách Trung ương.

Đẩy mạnh các giải pháp điều hành ngân sách địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh, Cục thuế tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp và UBND các huyện, thành phố cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Tăng cường biện pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xác định công tác cấp giấy chứng nhận là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 và năm 2018 để phấn đấu đến hết tháng 12/2018 cơ bản giải quyết xong các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc chưa được cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn, hạn chế tối đa tiến tới chấm dứt tình trạng buông lỏng quản lý, sử dụng đất, vi phạm pháp luật về đất đai.

Xem chi tiết Chỉ thị tại đây

Các địa phương khẩn trương hoàn thành ký cam kết bảo vệ rừng

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cấp xã tiếp tục tổ chức rà soát, tuyên truyền, vận động các chủ rừng trên địa bàn ký cam kết bảo vệ rừng, hoàn thành trước 30/9/2017. Đến thời hạn trên, địa phương nào chưa thực hiện xong, người đứng đầu địa phương đó sẽ phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 171/TB- UBND ngày 09/6/2017 và Công văn số 2687/UBND-NN ngày 08/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, đặc biệt là việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ của các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở để xảy ra vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/10/2017.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Tăng cường tiết kiệm điện trong sinh hoạt, sản xuất

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

Trước ngày 05/01 hàng năm, căn cứ vào tình hình sử dụng điện của năm trước và yêu cầu nhiệm vụ thực tế của năm kế hoạch, xây dựng phương án sử dụng điện phù hợp, kèm theo các giải pháp đảm bảo tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư liên bộ số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất gạch

Các huyện, thành phố tăng cường công tác nắm bắt tình hình về thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất gạch thuộc địa bàn quản lý. Có thể tổ chức kiểm tra đột xuất (nếu có những thông tin về nguy cơ mất an toàn lao động tại cơ sở, doanh nghiệp); cơ sở nào chưa đảm bảo về an toàn lao động thì tùy vào mức độ để xử lý, nếu thấy mức độ vi phạm về các quy định an toàn lao động có thể khắc phục được ngay (như trang bị bảo hộ lao động, biển báo, ánh sáng...) thì yêu cầu khắc phục ngay và cho hoạt động sản xuất tiếp, cơ sở sản xuất nào có nguy cơ mất an toàn lao động cao (như máy móc, thiết bị cũ nát, chưa được kiểm định hoặc hết thời gian kiểm định; người lao động chưa được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghề nghiệp về an toàn lao động) thì phải yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, khi nào khắc phục xong, đảm bảo các điều kiện an toàn lao động theo quy định thì tiếp tục cho hoạt động sản xuất.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Hoàn thiện, cấp mã số Bảo hiểm y tế cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch hoàn thiện và cấp mã số BHXH đối với BHXH các huyện, thành phố. Đối với đối tượng có thẻ BHYT hết hạn trước 31/12/2017, hoàn thiện và cấp mã số BHXH trước ngày 25/12/2017, các đối tượng khác cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH, hoàn thành trước ngày 30/6/2017. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng trên địa bàn thực hiện rà soát, bổ sung thông tin, hoàn thiện và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp mã số BHXH, đặc biệt là việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT; tổng hợp các vấn đề phát sinh báo cáo UBND tỉnh,

Xem chi tiết văn bản tại đây

Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017-2018 theo đúng các quy định hiện hành. Đồng thời chỉ đạo các nhà trường phổ biến, thông báo đầy đủ, đúng và công khai minh bạch tới toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh các khoản thu bắt buộc, thỏa thuận, tự nguyện, mức thu sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để biết và thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời các sai phạm và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm.

Xem chi tiết văn bản tại đây./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat