Chỉ đạo điều hành
Bắc Giang: Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học
Số lần xem: 855            Ngày đăng: 04/10/2017

Ngày 26/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 3302/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.

(Ảnh minh họa) BGP/Dương Thủy.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017-2018 theo đúng các quy định hiện hành. Đồng thời chỉ đạo các nhà trường phổ biến, thông báo đầy đủ, đúng và công khai minh bạch tới toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh các khoản thu bắt buộc, thỏa thuận, tự nguyện, mức thu sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để biết và thực hiện.

Riêng đối với các loại bảo hiểm học sinh cần lưu ý tuyên truyền đầy đủ rõ ràng, chính xác về Bảo hiểm y tế (BHYT), nói rõ BHYT là bắt buộc học sinh tham gia, nhà trường có trách nhiệm thu tiền đóng BHYT của học sinh để nộp vào quỹ BHYT; còn bảo hiểm tự nguyện (bảo hiểm thân thể hay bảo hiểm toàn diện...) không bắt buộc học sinh mua, các nhà trường không thu hộ tiền bảo hiểm tự nguyện của học sinh cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

Các khoản đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính chất cào bằng, áp đặt. Đồng thời khi duyệt các khoản thu thỏa thuận, tự nguyện của các nhà trường phải xem xét, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, mức thu tương đối đồng đều giữa các trường trên cùng địa bàn và thực sự thiết thực với học sinh.

Ban Giám hiệu các nhà trường không yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh thu hộ các khoản thu đối với học sinh (trừ những nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 12/11/2011).

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời các sai phạm và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm.

* Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat