Chỉ đạo điều hành
Bắc Giang: Đẩy mạnh các giải pháp điều hành ngân sách địa phương
Số lần xem: 1072            Ngày đăng: 19/09/2017

Ngày 14/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 3164/UBND-KT về một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2017. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh, Cục thuế tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp và UBND các huyện, thành phố cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017.

Trong đó, Cục Thuế tỉnh và Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá. Tập trung xử lý nợ đọng thuế, giảm số nợ đọng thuế đến ngày 31/12/2017 xuống dưới 5% so với số thực thu Ngân sách Nhà nước năm 2017. Phấn đấu tăng thu ở mức cao nhất để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2017 đã được HĐND tỉnh thông qua, tạo nguồn thu, đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, các đơn vị dự toán cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố cần tập trung quản lý chi ngân sách Nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán được giao theo đúng quy định. Tiến hành rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, chi đúng thời gian quy định. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017.

Đối với số thu tiền sử dụng đất, trường hợp dự kiến giảm thu so với dự toán, ngân sách địa phương không thể bù đắp từ các khoản tăng thu khác thì phải chủ động rà soát, cắt giảm tiến độ thực hiện các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực, gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra và cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước cho các lĩnh vực này. Tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn. Thực hiện các biện pháp giảm chi phí đầu vào cho danh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp…

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Nguyễn Miền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat