Trích yếu
Ngày ban hành :  
Số/ký hiệu :  

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
260/QĐ-UBND 13/02/2018 QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức ( ông Nguyễn Văn Phương )
261/QĐ-UBND 13/02/2018 QĐ v/v cử công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch Kiểm lâm viên lên ngạch Kiểm lâm viên chính
260/QĐ-UBND 13/02/2018 QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức ( ông Nguyễn Văn Phương )
261/QĐ-UBND 13/02/2018 QĐ v/v cử công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch Kiểm lâm viên lên ngạch Kiểm lâm viên chính
258/QĐ-UBND 12/02/2018 QĐ V.v Thay đổi, bổ sung thành viên BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh
256/QĐ-UBND 12/02/2018 V/v Phân bổ gạo hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh BG theo quy định tại NĐ số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
257/QĐ-UBND 12/02/2018 V/v Thành lập tổ thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", Nghệ sĩ ưu tú" tỉnh BG lần thứ 9/2018
255/QĐ-UBND 12/02/2018 QĐ v.v Phê duyệt điều chỉnh danh sách học sinh THPT ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ theo quy định tại NĐ số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2017-2018
259/QĐ-UBND 12/02/2018 QĐ v/v phê duyệt danh mục mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
255/QĐ-UBND 12/02/2018 QĐ v.v Phê duyệt điều chỉnh danh sách học sinh THPT ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ theo quy định tại NĐ số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2017-2018
257/QĐ-UBND 12/02/2018 V/v Thành lập tổ thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", Nghệ sĩ ưu tú" tỉnh BG lần thứ 9/2018
256/QĐ-UBND 12/02/2018 V/v Phân bổ gạo hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh BG theo quy định tại NĐ số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
259/QĐ-UBND 12/02/2018 QĐ v/v phê duyệt danh mục mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
258/QĐ-UBND 12/02/2018 QĐ V.v Thay đổi, bổ sung thành viên BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh
252/QĐ-UBND 09/02/2018 QĐ V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Nhà máy CV Vina"
251/QĐ-UBND 09/02/2018 QĐ V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Trại chăn nuôi lợn nái"
254/QĐ-UBND 09/02/2018 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử và thân nhân người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Cam- pu- chia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg của TTCP
121/QĐ-UBND 08/02/2018 QĐ V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện yên Thế
2/2018/QĐ-UBND 08/02/2018 QĐ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo QĐ số 99/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh
235/QĐ-UBND 07/02/2018 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Từ Liêm
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat