Trích yếu
Ngày ban hành :  
Số/ký hiệu :  

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
149/QĐ-UBND 03/12/2019 QĐ v/v thu hồi đất, giao đất cho Chùa Thiên Lai tại thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
148/QĐ-UBND 03/12/2019 QĐ v/v chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG thuê đất ( đợt 2 ) tại cụm Công nghiệp Nghĩa Hòa, , xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang
117/SL-VP 03/12/2019 Sao lục Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, b
72/SL-VP 02/12/2019 Sao lục TT số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
71/SL-VP 02/12/2019 Sao lục TT số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ
73/SL-VP 02/12/2019 Sao lục TT số 01/2019/TT-BTP ngày 17/01/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
73/SL-VP 02/12/2019 Sao lục TT số 01/2019/TT-BTP ngày 17/01/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
70/SL-VP 02/12/2019 Sao lục NĐ số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật từng nguy cấp quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
70/SL-VP 02/12/2019 Sao lục NĐ số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật từng nguy cấp quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
146/QĐ-UBND 03/11/2019 QĐ V.v Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án :Liên doanh Fuhua"
145/QĐ-UBND 03/11/2019 QĐ V.v Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của cty TNHH Fugiang tại thôn Trúc Tay, xã Vân Trung, huyện Việt Yên
144/QĐ-UBND 03/11/2019 QĐ V.v Phê duyệt phương án và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất ở dự án khu 1 thuộc khu dân cư số 3 trên đường 295B, phường Xương Giang, TPBG
102/QĐ-UBND 02/11/2019 QĐ v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án " Xây dựng cầu vượt QL1, kết nối đường vành đai IV với đường trong khu công nghiệp Quang Châu và mở rộng đường gom QL1, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao ( BT ) "
20/SL-VP 01/11/2019 Sao lục CV số 6869/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
19/SL-VP 01/11/2019 Sao lục CV số 6653/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v chuyển mục đích sử dungjddaats trồng lúa để thực hiện Dự án cụm công nghiệp Thanh Vân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
13/QĐ-UBND 01/09/2019 QĐ v/v điều chỉnh, thay đổi tên chủ cơ sở và tên cơ sở đề án bảo vệ môi trường chi tiết " Chi nhánh Công ty cổ phần - tổng công ty may Bắc Giang tại Lục Nam " được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 169/QĐ-UBND ngày 25/3/2016
12/QĐ-UBND 01/09/2019 QĐ v/v điều chỉnh ranh giới, diện tích đất đã cho Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hùng Yến thuê tại QĐ số 87/QĐ-UBND ngày 28/3/2013
10/QĐ-UBND 01/09/2019 QĐ V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Dự án sản xuất linh kiện điện tử Sameun Electronics Vina"
9/QĐ-UBND 01/09/2019 QĐ V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Nhà máy sản xuất sản phẩm từ tính, bộ nguồn sản phẩm tin học và truyền thông , các sản phẩm truyền thông quang học"
16/SL-VP 01/09/2019 Sao y Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 về Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xa, phường , thị trấn phù hợp với trẻ em
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat